Administraties

Als u bij ons uw administratie laat verzorgen weet u zeker dat dit accuraat gebeurt, wat zich weerspiegelt in het sneller kunnen vervaardigen van uw jaarcijfers. U kunt kiezen voor het eens per jaar/maand of week laten inboeken van uw administratie of de volledige administratie dagelijks te laten bijwerken.

Bij dit alles kunt u ook kiezen voor uw debiteuren- en crediteurenbewaking. Dit biedt de mogelijkheid om de betalingen van de crediteuren, waar ook eventuele loonbetalingen onder vallen, door ons te laten doen. Incasso-opdrachten kunnen wij ook voor u verrichten.

Indien u de administratie in zijn geheel bij ons onderbrengt, kunt u zich met één telefoontje direct van alle ontwikkelingen op de hoogte laten brengen.

Wij beschikken over gekwalificeerde medewerkers, die zich gespecialiseerd hebben in de advisering naar het midden- en kleinbedrijf. Hierdoor kunt u voor alle werkzaamheden op financieel-administratief gebied bij ons terecht. 

Wij assisteren u gaarne bij het inrichten van uw administratie en helpen u ontstane problemen op te lossen. 

Loonadministraties

Als u uw loonadministratie door ons laat verzorgen hoeft u zich niet meer druk te maken over:

• in- en uitdienst meldingen 

• het controleren van uw bedrijfsverenigingnota’s 

• het bijhouden van eventuele CAO veranderingen 

• het doen van de aangifte loonbelasting 

• het verwerken van overuren en vakantiegeld

• de eindejaars verwerking met bijbehorende jaaropgave’s

U krijgt van ons een duidelijk overzicht van wat u precies moet betalen en wat de veranderingen zijn.

Ook krijgt u de salarisslips voor u en uw medewerkers.

Jaarrekeningen

Als u de jaarrekening bij ons laat maken, wordt er tevens gekeken naar de voor u juiste ondernemingsvorm en wordt de berekening van uw belastbaar inkomen op de juiste manier uitgevoerd.

Tussentijdse overzichten

Wilt u weten hoe uw onderneming ervoor staat? Wij maken voor u per maand, per kwartaal of per halfjaar een overzicht in een verkorte vorm van een jaarrekening.

Aangiften

Wij verzorgen voor u uw aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting alsmede de eventuele correspondentie met de belastingdienst. Kortom, u wordt bij ons kantoor op uw wenken bediend. Zo kunt u zich volledig wijden aan uw bedrijf om een optimaal resultaat te halen.

Belastingadviseurs

Fiscale advisering en begeleiding volgens de hoogste normen van vakbekwaamheid en integriteit. Voor alle fiscaal-juridische of fiscaal-economische vraagstukken kunt u een beroep doen op Versteeg & Tibboel BV

Liever nog werken wij preventief. 

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. En wij vertellen u niet alleen hoeveel u op uw aanslag kunt besparen, wij regelen het ook voor u. 

Hieronder vindt u een greep uit de activiteiten van onze belastingadviseurs:

• Meedenken over rechtsvormen voor uw bedrijf.

• Herstrukturering van uw organisatie.

• Bedrijfsopvolgingen.

• Opzetten en begeleiden van fiscale planningen.

• Overleg met inspecties inzake fiscale vraagstukken.

• Verzorgen van aangiften voor vennootschapsbelasting

• Verzorgen van aangiften voor inkomstenbelasting.

• Regelen van overname/overdracht van ondernemingen.

• Investeringsfaciliteiten.

• Verzorgen van bezwaarschriften en procedures.